cenník úkonov a materiálu

CENNÍK PNEUSERVIS

OSOBNÉ DO 15´´
1 Demontáž os 0,90
2 Montáž os 0,90
3 Demontáž pneu 1,10
4 Montáž pneu 1,10
5 Váženie 1,10
OSOBNÉ OD 16" A VIAC+REIF
6 Demontáž os 1,10
7 Montáž os 1,10
8 Demontáž pneu 1,50
9 Montáž pneu 1,50
10 Váženie 1,50
ALU DISKY DO 15´
11 Demontáž os 1,00
12 Montáž os 1,00
13 Demontáž pneu 1,50
14 Montáž pneu 1,50
15 Váženie 1,50
41 Ventilozdobný 2,50
ALU DO 17
43 VentilC 1,40
16 Demontáž os 1,10
17 Montáž os 1,10
18 Demontáž pneu 2,20
19 Montáž pneu 2,20
20 Váženie 1,90
49 ZávažieR 0,70
ALU 18´´ A VIAC
67 Závažie lep5gFe

0,20

51 Dusík10"-14 1,00
21 Demontáž os 2,20
22 Montáž os 2,20
23 Demontáž pneu 2,70
24 Montáž pneu 2,70
25 Váženie 3,40
RFT
26 Demontáž pneu 3,80
27 Montáž pneu 3,80
28 Váženie 3,80
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ,4X4,C1
29 Demontáž os 1,90
30 Montáž os 1,90
31 Demontáž pneu 2,70
32 Montáž pneu 2,70
33 Váženie 3,40
MOTORKY
34 Demontáž os 5,50
35 Montáž os 5,50
36 Demontáž pneu 1,90
37 Montáž pneu 1,90
38 Váženie 3,70
STAVEBNÉ STROJE
39 Demontáž pneu 4,40
40 Montáž pneu 4,40
MATERIÁL
41 Ventil ozdobný 2,50
42 Ventil 0,90
43 VentilC 1,40
44 Venti lmoto 1,70
45 Ventil kovo 5,00
46 Ventil moto kovo 6,70
47 Ventil moto roh 2,50
48 ZávažieP 0,70
49 ZávažieR 0,70
50 Závažielep5gZn 0,30
67 Závažielep5gFe 0,20
51 Dusík10´´-14´ 1,50
52 Dusík15´´ 1,70
53 Dusík16",LN,4X 4,C1 2,70
54 Techtyčinka 1,80
55 Techzáplata 1,90
OSTATNÉ
56 manipulačný poplatok 2.00
57 manipulačný poplatok
3,00
58 Lepenie duše 2,50
59 Pomocné práce 3,40
60 Dofúkanie pneu 1ks 0,50
61 Zváranie 1cm 6,70
62 Vyrovnávanie disku každá začatá 1.hod 13,50
63 Montáž,demontáž ventil 0,80
64 Váženie bezdier.disku 3,70
65 Kontrola duše 1,00
66 Kontrola pneumatiky 1,00
70 Tech.záplata veľká
2,80

CENNK AUTOMUNDY


prvo na zmenu vyhraden


V Bratislave, 13.2.2011